Porilaisessa jalkapallossa historiallisia askeleita

Jalkapallo liikuttaa lajina tällä hetkellä eniten nuoria Porissa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa jalkapallo liikuttaa uuden yhteistyömallin kautta seuroissa vieläkin enemmän harrastajia.

Uudistettuun Pori Akatemiaan voi liittyä muitakin seuroja mukaan ja prosessi jatkuu suunnitelman mukaan eteenpäin.

FC Jazz, Musan Salama ja Toejoen Veikot ovat tarkastelleet jalkapallon tulevaisuutta Porissa yhdessä viime syksystä saakka. Pelaajamäärien kasvattaminen, harrastamisen jatkuminen mahdollisimman pitkään sekä kilpailutoiminnan kehittäminen ovat olleet ohjaavina teemoina, kun seurat ovat kartoittaneet erilaisia vaihtoehtoja yhteistyömalliksi.


Yhteistyömallia on viritelty perusteellisesti, sekä seurojen hallitusten, että urheilupuolten työryhmissä ulkopuolisen koordinoijan vetäessä hanketta. Tässä kohtaa on päädytty ratkaisuun, jossa Pori Akatemian alla toteutetaan jatkossa A-, B- ja C-nuorten toimintaa. Ensimmäisenä lähdetään yhteistyötä konkretisoimaan A-juniorien parissa ja myöhemmin B- ja C-nuoret liittyvät toimintaan mukaan erikseen sovitusti. Tavoitteena on, että joukkueiden määrät ikäluokissa muodostetaan pelaajamäärien perusteella niin, että jokaisella pelaajalla on mahdollisuus harrastaa sekä kilpailla. Tavoitteena on myös, että uudistettuun Pori Akatemiaan voi liittyä muitakin seuroja mukaan.

Jalkapalloa pitkään seurannut ja ulkopuoliseksi koordinaattoriksi pyydetty Reima Mäkelä kuvaa prosessia mielenkiintoiseksi ja yllättyi kuinka samankaltaisesti seurat ajattelevat porilaisen futiksen tulevaisuudesta,
- Prosessi oli hyvin perusteellinen, palavereja pidettiin usealla eri kokoonpanolla ja ajatuksia kerättiin monesta eri suunnasta. Esimerkkinä tästä olivat alkuvaiheen seurakohtaiset keskustelut. Jokaisen seuran kanssa pidettiin omat palaverit samalla agendalla ja kukin seura antoi omat näkemyksensä mm. nykytilasta ja omasta visiostaan optimaalisesta Porin alueen jalkapallotoiminnasta. Ajatukset tavoitetilasta olivat hyvin yhtenevät. Kukin seura on kulkenut oman polkunsa tähän päivään. Perinteissä, rakenteissa ja tavassa toimia on luonnollisesti eroja. Näkemys tulevasta oli kuitenkin ilahduttavan yhtenäinen ja se myös mahdollisti konkreettiset keskustelut tulevaisuuden toimintamalleista. Seurojen asenne yhteistä kehittämistä kohtaan oli ratkaisevan tärkeä ja mahdollisti tämän yhteistyöaskeleen ottamisen. Muutokset pitää saada luonnollisesti realisoitumaan kenttätoimintaan saakka toimivasti ja tähän on vielä paljon työtä tehtävänä. Seurojen tahtotila asian suhteen on ollut kauttaaltaan vahva ja samalla sykkeellä jatkamalla muutos tulee onnistumaan.

Pori Akatemian toimintaa ohjataan yhteistyössä seurojen luoman johtamismallin mukaisesti ja tavoitteena on varmistaa, että jalkapallon harrastajamäärät kasvavat ja Pori Akatemia pelaa tulevaisuudessa nuorten sarjojen korkeimmilla sarjatasoilla. Pori Akatemia yhteistyötä tehdään Suomen Palloliiton sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Tärkeä päämäärä on myös, että Porissa kehittyy edelleen pelaajia nuorten maajoukkueisiin sekä miesten edustusjoukkueisiin ja heidän ei tulevaisuudessa tarvitse lähteä pelaamaan korkeammille sarjatasoille Porin ulkopuolelle. Keskusteluissa on myös nostettu esiin Porin hyvät harrastus- sekä opiskelumahdollisuudet ja näiden kautta mahdollisuudet löytää Poriin lisää harrastajia joukkueisiin muista kaupungeista.

FC Jazz, Musan Salama ja Toejoen Veikot pysyvät edelleen omina seuroinaan ja toiminta niissä ei muutu. Yhteistyö ei tässä kohtaa koske MuSan ja FC Jazzin edustusjoukkuetoimintaa, eikä myöskään seurojen junioritoimintaa D-juniorioreista alaspäin. Seurat liikuttavat edelleen normaaliin tapaan nuoria jalkapalloilijoita ja ylläpitävät laadukasta toimintaa sen ympärillä. Tässä kohtaa myös tyttöfutis pysyy seuravetoisena. Pori Akatemia pelasi jo kaudella 2021 Palloliiton sarjoissa Musan Salaman ja Toejoen Veikkojen yhteistyönä, joten FC Jazz liittyy tässä kohtaa mukaan toimintaan.

Musan Salaman puheenjohtajan Mikko-Tapio Mattilan kommentit historiallisesta yhteistyöstä,
- Tästä on puhuttu pitkään ja näin tämän kuuluu mennä! Kaikilla seuroilla on tahtotila yhteistyön edistämiseen ja myös julkinen keskustelu laittoi asioihin vauhtia. Meillä Musassa Kari Löytökorpi ja Matti Santahuhta ovat jo vuosia puhuneet asian puolesta ja olivat yhdessä Toven kanssa talvella 2020 käynnistämässä nyt laajenevaa Pori Akatemia- konseptia. Seurojen toimintaympäristö muuttuu yhteiskunnassa. Tulevaisuudessa koulun, Palloliiton ja valmennuskeskusten toimintasuunnitelmat ohjaavat toimintaa seurayhteistyön suuntaan. Seurat eivät yksinään pysty vastaamaan kaikkiin tarpeisiin ja tällä yhteistyömallilla tavoitamme kaikkien seurojen resurssit viedä jalkapalloa eteenpäin lajina Porissa. Toivotaan, että koko kaupunki lähtee tähän kehitykseen mukaan.

Toejoen Veikkojen puheenjohtajan Kaj-Markus Rantalan kommentit yhteistyön vaikutuksista porilaiseen jalkapalloon
- Porissa meillä on jo nykyään yksittäisinä seuroina haasteita muodostaa isolle kentälle siirryttäessä kaikille halukkaille sopivan tasoisia joukkueita. Parhaimmille pelaajille ei ole tahtonut löytyä riittävän tasokasta joukkuetta, ja samalla myös harrastamisen tasolla jalkapalloa pelaavilta on usein joukkue hajonnut ympäriltä. Yhteistyön puuttuessa olemme vuosien saatossa menettäneet porilaisen jalkapallon piiristä useita pelaajia. Yhteistyöllä pystymme saattamaan saman tasoiset pelaajat seurasta riippumatta yhteen ja tarjoamaan pelaajien tasolle ja motivaatiolle sopivia ympäristöjä. Näissä eri tasoisissa joukkueissa halukkaat voivat tavoitella jalkapalloilijana kansallista huipputasoa tai jopa kansainvälistä tasoa. Erittäin tärkeää on myös vaihtoehtoisesti mahdollistaa jalkapallo pienemmän panostuksen harrastuksena, niille jotka haluavat vahvemmin keskittyä elämän muihin osa-alueisiin. Uskon yhteistyön nostavan Porissa jalkapallon harrastajamääriä ja tasoa.

FC Jazz junioreiden puheenjohtaja Kari Kaivo-ojan kommentit odotuksista ja syistä miksi nyt oli oikea aika polkaista yhteistyö liikkeelle
- Odotukset prosessin osalta oli meille, että saisimme luotua porilaisille junioripelaajille parhaat mahdollisuudet kehittyä kohti kansallista huippua ja jopa kansainvälistä tasoa. Nyt on yhteistyölle sopiva hetki esimerkiksi sen vuoksi, että ikäluokat Porissa ja Satakunnassa pienenevät koko ajan. Tulevaisuudessa saattaa olla haastavaa saada joka seurassa riittävästi pelaajia ikäluokkiin, kun siirrytään koko kentän peleihin. Kaikissa kolmessa yhteistyöseurassa on ymmärretty hyvin haasteet, mitä tulevaisuus on eteemme tuomassa. Tämän yhteistyön kautta haluamme valmistautua niihin siten, että Porilaisella ja Satakuntalaisella jalkapallolla voisi olla entistä upeampi tulevaisuus edessään.

Lisätietoja seurojen puheenjohtajat.
Musan Salama: Mikko-Tapio Mattila p. 041 453 0110
Toejoen Veikot: Kaj-Markus Rantala p. 050 492 8212
FC Jazz: Kari Kaivo-oja p. 050 337 6478